Friday, September 14, 2012

एक हवाई सुंदरी होती

एक हवाई सुंदरी होती, ती दिसायला तर सुंदर होतीच पण त्यापेक्षाही सुंदर तिची आपल्...या नवर्यावर प्रेम करण्याची पद्धत होती ..............

जेव्हा जेव्हा ती बाहेरच्या देशात असे तेव्हा तेव्हा ती रोज एक गुलाबाचे फुल आपल्या नवर्याला पाठवत असे, आणि जणवून देत असे कि मी कुठेही असले तरी मनाने मी फक्त तुझ्या जवळच आहे ....................ती दुसरीकडे असताना तिच्या रोज येणार्या गुलाबाच्या फुलाची तिच्यानवर्याला आता सुखद सवय झाली होती...........

पण, कदाचित त्या हवाई सुंदरीचे हेसुंदर प्रेम देवालाही आवडले असावे म्हणून कि काय पण देवाने तिला आपल्याकडे बोलावून घेतले, तिच्या विमानास अपघात झाला आणि बिचारी आपलेप्राण गमावून बसली .....................

हिबातमी ऐकून तिचा नवरा एवढा रडला कि उभ्या आयुष्यात तो कधी एवढा रडला नसेल किंवा त्याच्या इतके कोणी एवढेरडले नसेल ..................पण इथे तिचे प्रेम संपले नव्हते, ते तर आता सुरु झाले होते, तिच्या दुर्दैवी मृत्युनंतर देखील रोज त्याला गुलाबाचे फुल मिळत होते...............

हे बघून तिचा नवरा आश्चर्य चकित झाला व ह्या मागाचे कारण शोधण्यासाठी त्याने रोज फुल घेऊन येणार्या मुलास विचारले

तिचा नवरा :- तुला हे फुल कोण देत नक्की, माझीबायको मरून १५ दिवस झाले तरी तू रोज फुल आणून देत आहेस, नक्की प्रकार काय आहे ?
मुलगा :- साहेब, तुमची बायको तुमच्यावर खूप प्रेम करते, तिची विचारशक्ती खूप पुढची होती, म्हणून तिने आधीच विचार करून ठेवला होता कि,

"जर कधी विमानास अपघात झाला तर माझेजीवन संपेल पण प्रेमाला कधी संपवायचे नाही", आणि ह्या विचाराने तिने मला आधीच भरपूर पैसे देऊन ठेवले आहेत जेणे करून आयुष्यभर ती आता तुम्हाला रोज एक गुलाबाचे फुल देऊ शकेल ....

आणि तिचे नसणे सुद्धा तुम्हाला असण्याची जाणीव करून देईल..

Tuesday, September 4, 2012

हो बोलल्या नंतरची ती आमची पहिली भेट

हो बोलल्या नंतरची ती आमची पहिली भेट
आज ठरवलं बोलू एकदम थेट
संपूर्ण कपाटाची केला गोंधळ
एक शर्ट निवडायला किती हि धांदलतिच्यासमोर नको फिक्का पडायला
माझ्यासमोर तिन सर्व जग विसरायला
लाल शर्ट नको, गुलाबी हि नको बर
आता तर डोक्याची दहीच झाली खर

तेव्हा आईनेच शर्ट काढून दिला
हसून म्हणे लिंबू रंग खूप खुलतो माझ्या बाळाला
हृदयात आता धडधडू लागले
अरे देवा! आईला काय बर कळाले?

झाली तयारी तिला भेटायची
आता उमंग मनात तिच्या सोबत रहायची
पण ती दिसत होती खूपच गोंधळलेली
जराशी चिंतीत जराशी घाबरलेली

हातात हात घेऊन तिला विचारल
काय ग? तुला अचानक काय झालं?
म्हणाली आईबाबांचा विचार येतो मनात
नि तुझी हि सोबत हवी जीवनात

देवा नको रे आला कधी पेचात पाडूस
प्रश्न आई बाबा नि प्रेमाचा माझ्यासमोर मांडूस
दिला तिला दिलासा मी असा
तू मला नको समजूस असा तसा

कधीही नाही माझ्यामुळे होणार त्रास तुला
तुझ्या आईबाबांसमोर हव तर विसर मला
मी प्रेम तुझ्या आधी हि दुरूनच केल
नि नेहमीप्रमाणे करतच राहीन

सोबत कधीच नाही सोडू आपण
आईबाबांना हि करू राजी आपण
विश्वास ठेव माझ्यावर, माझ्या प्रेमावर
आयुष्यभर राहीन माझ प्रेम तुझ्यावर

तस आमच्या पहिल्या भेटीत
नाही झालं काही खास
पण पूर्वीपेक्षा आम्ही आलो
मनाने हृदयाने अजून जवळ पास

ऐकताना मिठीत माझ्या ठोके हृदयाचे
ती पाहत होती स्वप्न उद्याचे
आता विश्व इतके सुंदर भासू लागले
तेच तिच्या डोळ्यांतील मोती होऊन वाहू लागले

अश्रू तिचे सर्व सांगून गेले
डोळ्यांनी माझ्या तिला वचन दिले
कोणीही नाही मागे सरायचं
पण प्रेमासाठी आई बाबांना नाही विसरायचं.