Friday, September 14, 2012

एक हवाई सुंदरी होती

एक हवाई सुंदरी होती, ती दिसायला तर सुंदर होतीच पण त्यापेक्षाही सुंदर तिची आपल्...या नवर्यावर प्रेम करण्याची पद्धत होती ..............

जेव्हा जेव्हा ती बाहेरच्या देशात असे तेव्हा तेव्हा ती रोज एक गुलाबाचे फुल आपल्या नवर्याला पाठवत असे, आणि जणवून देत असे कि मी कुठेही असले तरी मनाने मी फक्त तुझ्या जवळच आहे ....................ती दुसरीकडे असताना तिच्या रोज येणार्या गुलाबाच्या फुलाची तिच्यानवर्याला आता सुखद सवय झाली होती...........

पण, कदाचित त्या हवाई सुंदरीचे हेसुंदर प्रेम देवालाही आवडले असावे म्हणून कि काय पण देवाने तिला आपल्याकडे बोलावून घेतले, तिच्या विमानास अपघात झाला आणि बिचारी आपलेप्राण गमावून बसली .....................

हिबातमी ऐकून तिचा नवरा एवढा रडला कि उभ्या आयुष्यात तो कधी एवढा रडला नसेल किंवा त्याच्या इतके कोणी एवढेरडले नसेल ..................पण इथे तिचे प्रेम संपले नव्हते, ते तर आता सुरु झाले होते, तिच्या दुर्दैवी मृत्युनंतर देखील रोज त्याला गुलाबाचे फुल मिळत होते...............

हे बघून तिचा नवरा आश्चर्य चकित झाला व ह्या मागाचे कारण शोधण्यासाठी त्याने रोज फुल घेऊन येणार्या मुलास विचारले

तिचा नवरा :- तुला हे फुल कोण देत नक्की, माझीबायको मरून १५ दिवस झाले तरी तू रोज फुल आणून देत आहेस, नक्की प्रकार काय आहे ?
मुलगा :- साहेब, तुमची बायको तुमच्यावर खूप प्रेम करते, तिची विचारशक्ती खूप पुढची होती, म्हणून तिने आधीच विचार करून ठेवला होता कि,

"जर कधी विमानास अपघात झाला तर माझेजीवन संपेल पण प्रेमाला कधी संपवायचे नाही", आणि ह्या विचाराने तिने मला आधीच भरपूर पैसे देऊन ठेवले आहेत जेणे करून आयुष्यभर ती आता तुम्हाला रोज एक गुलाबाचे फुल देऊ शकेल ....

आणि तिचे नसणे सुद्धा तुम्हाला असण्याची जाणीव करून देईल..

Tuesday, September 4, 2012

हो बोलल्या नंतरची ती आमची पहिली भेट

हो बोलल्या नंतरची ती आमची पहिली भेट
आज ठरवलं बोलू एकदम थेट
संपूर्ण कपाटाची केला गोंधळ
एक शर्ट निवडायला किती हि धांदलतिच्यासमोर नको फिक्का पडायला
माझ्यासमोर तिन सर्व जग विसरायला
लाल शर्ट नको, गुलाबी हि नको बर
आता तर डोक्याची दहीच झाली खर

तेव्हा आईनेच शर्ट काढून दिला
हसून म्हणे लिंबू रंग खूप खुलतो माझ्या बाळाला
हृदयात आता धडधडू लागले
अरे देवा! आईला काय बर कळाले?

झाली तयारी तिला भेटायची
आता उमंग मनात तिच्या सोबत रहायची
पण ती दिसत होती खूपच गोंधळलेली
जराशी चिंतीत जराशी घाबरलेली

हातात हात घेऊन तिला विचारल
काय ग? तुला अचानक काय झालं?
म्हणाली आईबाबांचा विचार येतो मनात
नि तुझी हि सोबत हवी जीवनात

देवा नको रे आला कधी पेचात पाडूस
प्रश्न आई बाबा नि प्रेमाचा माझ्यासमोर मांडूस
दिला तिला दिलासा मी असा
तू मला नको समजूस असा तसा

कधीही नाही माझ्यामुळे होणार त्रास तुला
तुझ्या आईबाबांसमोर हव तर विसर मला
मी प्रेम तुझ्या आधी हि दुरूनच केल
नि नेहमीप्रमाणे करतच राहीन

सोबत कधीच नाही सोडू आपण
आईबाबांना हि करू राजी आपण
विश्वास ठेव माझ्यावर, माझ्या प्रेमावर
आयुष्यभर राहीन माझ प्रेम तुझ्यावर

तस आमच्या पहिल्या भेटीत
नाही झालं काही खास
पण पूर्वीपेक्षा आम्ही आलो
मनाने हृदयाने अजून जवळ पास

ऐकताना मिठीत माझ्या ठोके हृदयाचे
ती पाहत होती स्वप्न उद्याचे
आता विश्व इतके सुंदर भासू लागले
तेच तिच्या डोळ्यांतील मोती होऊन वाहू लागले

अश्रू तिचे सर्व सांगून गेले
डोळ्यांनी माझ्या तिला वचन दिले
कोणीही नाही मागे सरायचं
पण प्रेमासाठी आई बाबांना नाही विसरायचं.

Wednesday, May 23, 2012

The Love I Found in You is So Very Rare!

True love never saw the light
Each and every one word that was said never feel true…

Until I met you!
My world was black and gray
And day was alone and unexciting day….

Until I met you!
At the moment I have seen the glow and
Every word sounds right!
My world is lovely and my day is dazzling….

All because I found of you!
I love you and present be no disappearing back
I never wish for to let go,
I searched everlastingly

And found love never,
I don't know what else to say
But each night and each day you seize my breath away
Thank you for you love and care
The love I found in you is so very rare!

Tuesday, May 22, 2012

I Believe In Me

For many years of my life
I wore my heart for all to see
Making it much too easy
For others to take advantage of me.

I lived and I loved three times
To the loftiest heights
Always crashing to the ground
When my loves took wings of flight.

I put my whole being into love
Never thinking of myself
Whatever I truly needed
Was put high upon a shelf.

I thought another person
Could make me whole
Until I spent hours alone
Looking deep within my soul.

Life is different now
I found the woman I used to be
I know once again who I am inside
In myself I now believe.

I know what I have to offer
I am kind .... I love .... I care
No one will crush my spirit again
For now I'm wiser and aware.

Monday, May 7, 2012

Ever since we first met....

Ever since we first met,
Your all I had in mind.

There is something in you,
Your so beautiful, your so kind.

When I looked deep into your eyes,
I knew that you were an angel in disguise.

I knew that you were an angel,
An angel that had fallen from the skies.

I wished so dearly that you came for me,
To share our pain, to share our love.

To make this lonely world,
much like yours up above.

I often spoke about you,
Telling my friends what I feel.

And how you had broken into my heart,
A heart that I had been trying so hard to seal.

Whenever we came upon a time to talk,
Words never came out right.

Its never what I meant to say,
No matter how hard I tried to reach your light.

I once was ready to share what I felt,
And had brought a flower to help me through,
In finally telling you after all these times.

But everything shattered when I saw you.

You were like and angel in a peaceful garden,
Joyfully dancing through vast fields of flowers.

That's when it came clear to me,
That I was only a simple human with nothing to offer.

There are so many else out there,
That are more than happy to be with you.

With a lot more to offer, a lot more to give,
While I'm one of those who has nothing we can do.

But dreams a special dream all their lives,
With a knowledge that it may never come true.

I want you to know that if my dream ever came true,
It would only be to be with you.

Sunday, April 1, 2012

And I make it through the rain

When you get caught in the rain
With nowhere to run
When you're distraught and in pain
Without anyone

We keep praying to be saved
But nobody comes
And you feel so far away
That you just cant
Find your way home
You can get there alone
It's okay
What you say

I can make it through the rain
I can stand up once again
On my own and I know
That I'm strong enough to mend
And every time I feel afraid
I hold tighter to my faith
And I live one more day
And I make it through the rain

Hoo...hoo...doo doo doo
Ooh...hoo...mmm...hmm...

And if you keep falling down
Don't you dare give in
You will arise safe and sound
So keep pressing on
Step fast
And you'll find what you need
To prepare
What you say

I can make it through the rain
I can stand up once again
On my own and I know
That I'm strong enough to mend
And every time I feel afraid
I hold tighter to my faith
And I live one more day
And I make it through the rain

And when the wind moves
And shadows grow close
Don't be afraid
There's nothing you can't face

And sure they tell you
You'll never pull through
Don't hesitate
Stay calm and sane
I can make it through the rain
I can stand up once again
On my own and I know
That I'm strong enough to mend
And every time I feel afraid
I hold tighter to my faith
And I live one more day
And I make it through the rain

I can make it through the rain
Can stand up once again
And I live one more day
And I'll make it through the rain

Ooh, yes, you can
Mmm...hmm...
You can make it through the rain

Thursday, March 29, 2012

Missing You My Love

You My Sweet Love
I Miss Ever So Much
The Softness Of Your Kiss
And Your Warm Loving Touch.

Many Uncontrollable Circumstances
Have Kept Us So Far Apart
Yet Every Moment I Carry You
Deep Within My Heart.

Whenever We're Together
My Spirit Is Such Aglow
You Always Color My World
Like A Beautiful Rainbow.You Are The Love Of My Life.
That You'll Always Be
The Special Times We Share
Just Mean Everything To Me.

Each Time We Kiss
There Is Nothing So Sublime
Always Deliciously Fresh
Like The Very First Time.

Holding You Close In My Arms
Flames My Passion And Desire
My Soul Ever So Burns
Like I am Ravaged In Fire.

Each Day I Find happiness
Knowing That Soon We'll Be Together
And Living Happily Ever After.

Thursday, March 22, 2012

एखाद्या दिवशी जर तुला रडावसं वाटलं

एखाद्या दिवशी जर तुला रडावसं वाटलं
तर मला हाक मार
मी वचन तर देत नाही की.....
मी तुला हासवेन
पण मी तुझ्यासंगे रडू तर शकते

एखाद्या दिवशी जर तुला पळून जावसं वाटलं
तर मला सागांयला बिलकूल घाबरू नकोस
मी वचन देत नाही की.....
मी तुला थांबवेन पण मी ही तुझ्यासंगे येऊ शकते

एखाद्या दिवशी तुला कोणाचेच एकायचे नसेल
मला बोलव आणि.....
मी वचन देते की…..
मी शांत राहीन

पण एखाद्या दिवशी तु बोलवलेस
आणि काहीच ऊत्तर मिळाले नाही तर.....
माझ्याकडे त्वरीत ये..............
कदाचीत मलाच तुझी गरज असेल ...........

Thursday, March 15, 2012

ती समोर असताना …

ती समोर असताना …मी सारं काही विसरावं.. तिने इश्य करत लाजावं.. मी ‘हाय हाय’ करत घायाळ व्हावं .. तिने कित्ती सुंदर दिसावं.. जसं गुलाबाचं फूल उमलावं.. कोणाच्याही नजरेत भरावं.. तासन तास पाहत रहावं..

तिने कित्ती गोड बोलावं.. ऐकणाऱ्याने विरघळून जावं.. हरवूनच जावं .. सोबत तिच्या.. तिने कित्ती साधं रहावं .. त्यातही रूप तिचं खुलावं.. कोणीही फिदा व्हाव .. अदांवर तिच्या..

तिचं उदास होणं.. कसं हृदयाला भिडावं.. कोणालाही वाईट वाटावं.. अश्रूंनी तिच्या.. तिचं हसणं .. कोणालाही सुखवावं.. कोणीही घसरून पडावं.. गालावरल्या खळीत तिच्या..

तिच्या नजरेने मलाच शोधावं..अचानक नजरेने नजरेला भिडावं .. मग तिने लगेच दुसरीकडे पहावं.. लाजेने चूर चूर व्हावं.. तिने फक्त माझंच रहावं.. मीही फक्त तिच्यासाठीच जगावं.. साथ देऊ जन्मोजन्मी ..विरहाचं दुख कधीही न यावं.. कधीही न अनुभवावं..♥♥

Monday, January 16, 2012

रस्ता ओलांडताना धरलेला हात

रस्ता ओलांडताना धरलेला हात थोड चुकल्यावाणी वाटत होत,

रस्ता तर एक होत कारण खरतर हात तुझा धरायाचा होता.......

हात सोडला तुझा जाता-जाता "जाऊ नको"...

डोळे तुला बोलत होते,माझे तीन शब्द ऍकुन जा अस मनातल्या-मनात ओरडुन सांगत होते.......

मन धावते सारख तुला भेटायला जणु तुझी मला सवय झाली,

आपल्या आठवणीना जपता-जपता जणू ह्रुदयात तुझ्यासाठी "एकजागा" झाली.....Tuesday, January 10, 2012

असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास...

असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास...
एखाद्या वळणावर माझी वाट पाहणारी
माझ्यासाठी थांबलेली
माझ्या भेटीसाठी आसुसलेली
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास
माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव करणारी
माझे एकाकीपण संपवणारी
माझ्या सुखात सहभागी होणारी
माझे दुखः आपले मानणारी
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास...
मला मी आहे तसेच स्वीकारणारी
मला समजून घेणारी
सावली सारखी सतत
माझ्याबरोबर राहणारी
माझ्या साठीच जगणारी'
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास.......
बऱ्याच वेळा भेटलोही असेनही कदाचित
नजरेतूनच मनातील भावना ओळखणारी
तरी सुद्धा द्विधा (confused) मनस्थितीत असणारी
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास...
ती माझ्या हृदयातील
फक्त तिच्यासाठीच
राखीव ठेवलेली खास
जागा भरणारी
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास...
कदाचित आता ह्या क्षणी
हि कविता वाचत देखील असेल
अन हि कविता वाचून
खुदकन हसून म्हणणारी
अरे वेड्या मीच मीच ती
तुझ्या स्वप्नात येणारी
आणि फक्त तुझ्याच
एका इशार्याची वाट पाहणारी
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास...
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास...
असेलच ना कुठेतरी कोणीतरी माझ्याचसाठी ती एक खास.

Monday, January 9, 2012

सकाळी सकाळी " उठ ना " म्हणत


सकाळी सकाळी " उठ ना " म्हणत त्याच्या अंगावरून बोटे फिरवत शहारे आणणारी ती ..

" थांबना थोडा वेळ " म्हणत हलकेच तिलाच जवळ ओढणारा तो ...

हातातला हात कसातरी सोडवून लाजत पळून जाणारी ती .. सकाळीच तोंड गोड झाल्याने रोमांचित झालेला तो ...

" असेरे काय करतोस जा ना अंघोळीला "म्हणतबळेबळे त्याला दूर सारणारी ती .. उगीचच तिला सतावत तिथेच रेंगाळत मिठीत ठेवणारा तो ...

थोडेसे रागावून त्याला अंघोळीला पाठवणारी ती ..

जाता जाता मुद्दाम टॉवेल बाहेर विसरणारा तो ..

सगळे माहित असल्याने मागून टॉवेल घेऊन येणारी ती ..

" रोज रोज काय रे तुझे " म्हणत आत येणाऱ्या तिला शोवर खाली खेचणारा तो ...

पाण्याचे थेंब झेलत त्याच्या मिठीत अंग अंग शहारणारी ती ..

प्रणयमय धुंदीत पाण्याच्या थेंबासारखा तिच्यासोबत प्रेमात भिजलेला तो ..

" पुरे आता चल " म्हणत त्याचे ओले केस पुसत घाई करणारी ती डोके पुसून घेता घेता हलकेच कवेत तिला उचलून बाहेर आणणारा तो ...

" सगळे घेतले ना " म्हणत त्याच्या शर्टचे बटन लावणारी ती .. " एक काम बाकी आहे " म्हणत तिला जवळ घेणारा तो ...

" संध्याकाळीलवकर ये " असे विरहाच्या उदाशिणपणे बोलणारी ती .. " येतो ग " म्हणत जड पावलांनी ऑफिस ला जाणारा तो ............!!

Thursday, January 5, 2012

ना तुझ्यावाचून जगण्याची ओढ़….

ना तुझ्यावाचून जगण्याची ओढ़….
ना तुझ्यावाचून अर्थ या जीवना तुझ्यावाचून जगण्यासाठी मला कारणही कुठेच दिसेना…..

तुझी याचना करता करता न जाणे किती मी हरले ..
तुला खात्री देताना मला मीच अपुरी पडले …..

ठरवलं होतं तुझ्यासाठी जीवास जीव द्यावा
पण तुझ्यावाचून जगण्याचा होता नियतीचा दावा ….

भास् मला सतत तू आसपास असल्याचा
डोळे उगाच प्रयत्न करतात तुला शोधण्याचा…
तुला थांबवण्यासाठी केलेली हरेक प्रार्थना न व्हावी मंजूर …..
किती रे ही विवंचना…..
माझा एक एक अश्रु…
आज शब्द होवून पाझरतो माझा एक एक शब्द ….
आज तुझ्यासाठी फुलतो…
कधी तरी तुला हे…..माझे अस्वस्थ शब्द कळतील तुझ्यावरचे माझे प्रेम….
हे शब्दच तुला व्यक्त करतील…न जाणो त्यासाठी मी किती वाट पहावी???
तुझ्या जाण्यानंतरही तुझ्या येण्याची आस धरावी…

तुला माझ्या प्रत्येक क्षणात जपण्याचा प्रयत्न केलाय..
तुझ्यावाचून जगण्यासाठी आता देवाकडेच कौल लावलाय…
तुझ्या प्रेमाखातरच मी तुझ्यासाठी थाम्बेन
तुझ्या वाटेकडे डोळे लावून मी तिथेच उभी असेन …………..
मी तिथेच उभी असेन…………..!!!!!!!